Διαζευγμένοι γονείς: Έρχεται ο «οικογενειακός διαμεσολαβητής»

Ποια είναι τα τρία σημεία που συμφωνούν τα κόμματα

Τους όρους της συνεπιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναμένεται σύντομα να ψηφιστεί με ευρεία συναίνεση. Στις διατάξεις του είναι και το «χαρτί» του οικογενειακού διαμεσολαβητή.

Το «χαρτί» του οικογενειακού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα ορίζεται από τα δικαστήρια προκειμένου να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των γονέων, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των αλλαγών για τη συνεπιμέλεια παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου.

Το νομοσχέδιο για το νέο Οικογενειακό Δίκαιο είναι έτοιμο από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα και φέρεται να συγκεντρώνει τη θετική γνώμη κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία συμφωνούν καταρχήν σε τρία καίρια σημεία.

Μία από τις βασικές αρχές των προωθούμενων διατάξεων – όπως είχε αποκαλύψει το dikastiko.gr – είναι πως ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της κατά το δυνατό ευρύτερης προσωπικής επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία-επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.

Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από ένα τρίτο, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία ή σε εβδομαδιαία βάση. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα από τα τρία σημεία που συγκέντρωσαν την αποδοχή των κομμάτων, στα πλαίσια των συναντήσεων που είχε ο κ. Τσιάρας με τους αρμόδιους εκπροσώπους τους.

Παράλληλα, συναίνεση επιτεύχθηκε και ως προς την καθιέρωση του όρου της «γονικής αποξένωσης» και τον τρόπο που αυτός θα λαμβάνεται υπόψη στα δικαστήρια, καθώς και της απαιτούμενης ισοτιμίας των δύο γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά.

Αφαίρεση επιμέλειας

Σύμφωνα με το προσχέδιο που παρουσίασε το dikastiko.gr με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ακόμη και η αφαίρεση επιμέλειας στις εξής 6 περιπτώσεις:

α) υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και πράξεις δικαστικών αρχών που αφορούν στο τέκνο ή προς τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,

β) διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση αποξένωσης του τέκνου από αυτούς,

γ) υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,

δ) κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,

ε) αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,

στ) τέλεση υπό οποιαδήποτε μορφή ενδοοικογενειακής βίας του γονέα προς το τέκνο.

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή

Παράλληλα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο όπως διαταγή διαμεσολάβησης ή επανάληψή της. Με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να ορίζεται και ο «οικογενειακός διαμεσολαβητής», ο οποίος θα αναλάβει να δράσει πυροσβεστικά μεταξύ των διαφωνιών που έχουν οι διαζευγμένοι γονείς.

Για την λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Με το νομοσχέδιο δίνεται επίσης η δυνατότητα σε ένα μεταβατικό διάστημα δύο ετών από την ψήφισή του, να κριθούν εκ νέου από τα δικαστήρια υποθέσεις συνεπιμέλειας βάσει των νέων δεδομένων.

Πηγή : dikastiko.gr

Σχετικά Άρθρα