Περιλή Ζωή

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Αθανασίου Διάκου 7, Λάρισα, ΤΚ 41222
2410537676
6944917791

H Ζωή Γ. Περιλή, γεννήθηκε στη Λάρισα. Αποτελεί μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ζ. Περιλή – Δ. Μαυροπόδη – Ζ. Παπαμάρκου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία». Τυγχάνει απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ασκεί μάχιμη δικηγορία από τον Δεκέμβριο του 1992, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι συνεργαζόμενη νομική σύμβουλος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (πρώην «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»  και πρώην «Τράπεζα INTERBANK Α.Ε.»), από το έτος 1996. Ασχολείται κυρίως με το αστικό, εμπορικό, πτωχευτικό και διοικητικό δίκαιο και επιπλέον με δίκαιο των τραπεζικών συναλλαγών και των δημοσίων συμβάσεων. Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση της διαμεσολάβησης στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και του ADRGroup (Απρίλιος 2013) και αποτελεί Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μάρτιος 2014). Τυγχάνει Συντονίστρια Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. ΄Εχει ειδικότητα στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, μέσω της παρακολούθησης  Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (Ιανουάριος 2017) και στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, μέσω παρακολούθησης αντίστοιχου προγράμματος (Ιούλιος 2014). ΄Εχει παρακολουθήσει συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (Οκτώβριος 2012), σεμινάριο για τον νέο κανονισμό GDPR (Ιούλιος 2018) και σεμινάριο διαπραγματεύσεων  και δεξιοτήτων.