Παπανικολάου Σωτηρία

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Πατρόκλου 3, Λάρισα, ΤΚ 41222
2413006688
6946122899

Ονομάζεται Παπανικολάου Σωτηρία του Ιωάννη και είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω στη Λάρισα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης το έτος 2004 και έκτοτε ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου στην πόλη της Λάρισας διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο. Κατέχει από το έτος 2005 μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο Master of Science in Management ( MSc) του Staffordshire University ενώ το 2014 εγκρίθηκε ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

Είναι από το 2010 συνεργαζόμενη Δικηγόρος του ΕΦΚΑ Μισθωτών Λάρισας, από το 2011 κατ’ αποκοπή συνεργάτης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΠΕ ενώ από το έτος 2006 είναι εγκεκριμένη συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) παραδίδοντας μαθήματα δημοσιονομικού και συνταγματικού δικαίου σε δημόσιους υπαλλήλους.

Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα ως δικηγόρος ασχολούμενη κυρίως με θέματα διοικητικού, αστικού και ποινικού δικαίου.