Παπανικολάου Παρασκευή

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Δευκαλίωνος 12, Λάρισα, ΤΚ 41222
2410253220 (Fax 2410253255)
6974149262

Η Παρασκευή Π. Παπανικολάου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1981. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αποφοίτησε το έτος 2003, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε Τιμητική Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Είναι κάτοχος από το έτος 2008 μεταπτυχιακού διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου και στην κατεύθυνση του Εργατικού Δικαίου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ ΕΝΝΕΑ (9). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία από τον Δεκέμβριο του 2005. Ασχολείται με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, αστικού, εργατικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου. Τον Νοέμβριο του 2014 ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας σε συνεργασία με το CEDRgroup (Centre for Effective Dispute Resolution), ενώ από τον Αύγουστο του 2015 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α.Μ. 1171). Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Συντονίστρια/Τακτικό Μέλος του Μητρώου Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και έχει αναλάβει ως συντονίστρια σημαντικό αριθμό υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Διετέλεσε εξωτερική συνεργάτιδα της Τράπεζας Probank Α.Ε. και επιστημονική συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας (ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δίδαξε ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό νομοθεσία σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΔΕΚΑ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, ημερίδες και διημερίδες για τη διαμεσολάβηση καθώς και σεμινάρια για τις δημόσιες συμβάσεις. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Certificate Of Proficiency In English- University Of Cambridge) καθώς και της Γερμανικής γλώσσας (KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM-GOETHE INSTITUT- LUDWIGMAXIMILIANSUNIVERSITAT ZU MUNCHEN) και καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας (CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL), ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα ρωσικής γλώσσας. Διαθέτει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι κάτοχος διπλώματος EUROPEAN Computer Driving License (ECDL)-GREEK COMPUTER SOCIETY.