Μήλιου Ευρυδίκη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Μαρίνου Αντύπα 1, Λάρισα, ΤΚ 41222
2410251323
6986248300

Η Ευρυδίκη Μήλιου του Γεωργίου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Δίκαιο και Οικονομικά’’, συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας’’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι Δικηγόρος Λάρισας και μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση της διαμεσολάβησης μέσω του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ) και πλέον είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το έτος 2018, εκπαιδεύτηκε στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και έκτοτε επιμορφώνεται συνεχώς επί του αντικειμένου αυτού.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ρωσικά ενώ γνωρίζει σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille.