Μάλλιου Ειρήνη

Δικηγόρος

Λάρισα
6948059544

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του τμήματος Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας από το έτος 2011 (Α.Μ. 1336) και έκτοτε ασχολείται με τη συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία.

Είναι έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών.

Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ) και σήμερα είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας και επιπλέον διαθέτει πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ.

Υπήρξε υπότροφος του προγράμματος LLP/ERASMUS/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, στα πλαίσια του οποίου φοίτησε στη Νομική Σχολή του Universität Salzburg της Αυστρίας.

Έλαβε μέρος σε Διεθνές Σεμινάριο Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (Τhessaloniki International Student Model of United Nations) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επιπρόσθετα είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.