Ελένη Ι. Κακαζιάνη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Πολυδώρου 4, Λάρισα, ΤΚ 41334
6932430123

Η Ελένη Ι. Κακαζιάνη γεννήθηκε στην Λάρισα το 1981. Είναι παρ’ εφέταις Δικηγόρος και ασκεί μάχιμη δικηγορία από τον Ιούλιο του 2008 ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Εκτός από την εμπειρία της στην συμβουλευτική αλλά και μάχιμη δικηγορία έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και συγκεκριμένα στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Εκπαιδεύτηκε από Έλληνες και ξένους εκπαιδευτές και πιστοποιήθηκε ως διαμεσολαβήτρια από το ΙνΚαΔιΛ (Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας σε συνεργασία με το βρετανικό φορέα Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) του Λονδίνου). Στη συνέχεια διαπιστεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (A.M.2354).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις με θέμα « Επιδέξιές Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους » του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων (22&23/11/2013).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα « Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες » με πτυχιακό συγγραφικό έργο στα « Ζητήματα Βιοηθικής στα Ελληνικά Καταστήματα Κράτησης» καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμου ». Τέλος, διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.