Γούλα Βασιλική

Δικηγόρος

Αθανασίου Διάκου 2, 41222, Λάρισα
2410259991
6973272146

Η Βασιλική Γούλα του Δημοσθένη είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το έτος 2016. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Εμπορικής Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελη-τηρίου στο Παρίσι, με την ομάδα της σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπό την εποπτεία του καθηγητή Λάμπρου Κοτσίρη. Φοίτησε στη Νομική Σχολή της Κολωνίας στη Γερμανία μέσω του προγράμματος Erasmus + κατά το εαρι-νό εξάμηνο του έτους 2015. Εκπαιδεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια το χρονικό διάστημα 07/11/2016 έως 13/11/2016 στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολά-βητων της Θεσσαλονίκης. Την 31/01/2017 πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Την 31/03/2017 έως την 01/04/2017 μετεκπαιδεύτηκε στην διαμεσολάβηση στο Εργασιακό Περιβάλλον, στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε στο 2ο ετήσιο συνέδριο Διαμεσολάβησης (1-12/10/2015, Θεσσαλονίκη). Από το Μάρτιο του έτους 2018 έως και σήμερα παρακολουθεί ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δί-καιο και Πληροφορική, του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πα-νεπιστημίου Μακεδονίας.