Γούλα Βασιλική

Δικηγόρος

Αθανασίου Διάκου 2, 41222, Λάρισα
2410259991
6973272146

Η Βασιλική Γούλα του Δημοσθένη είναι δικηγόρος Λάρισας και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης «Δίκαιο και Πληροφορική» (Master of Science in «Law and Informatics»).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Εμπορικής Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι (ICC), με την ομάδα της σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπό την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, Λάμπρου Κοτσίρη. Φοίτησε στη Νομική Σχολή της Κολωνίας στη Γερμανία μέσω του προγράμματος Erasmus + κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2015.

Εκπαιδεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια το χρονικό διάστημα 07/11/2016 έως 13/11/2016 στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολάβητων της Θεσσαλονίκης. Την 31/01/2017 πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Συμμετείχε στο 2ο ετήσιο συνέδριο Διαμεσολάβησης (1-12/10/2015, Θεσσαλονίκη).

Την 31/03/2017 έως την 01/04/2017 μετεκπαιδεύτηκε στην διαμεσολάβηση στο Εργασιακό Περιβάλλον, στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Θεσσαλονίκης. Την 07/10/2021 έως την 13/10/2021 μετεκπαιδεύτηκε στην οικογενειακή διαμεσολάβηση στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Λάρισας.