Γεωργία Αλεξανδρή

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Ταγμ. Βελησσαρίου 9, Λάρισα Τ.Κ. 41222
2410549096
6972285810

Η Γεωργία Αλεξανδρή είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Δικηγόρος παρ’ εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το έτος 2002. Ασκεί μάχιμη δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Εκτός από την εμπειρία της στην συμβουλευτική αλλά και μάχιμη δικηγορία έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και συγκεκριμένα στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Εκπαιδεύτηκε από Έλληνες και ξένους εκπαιδευτές και πιστοποιήθηκε ως διαμεσολαβήτρια από το ΙνΚαΔιΛ (Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας σε συνεργασία με το βρετανικό φορέα Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) του Λονδίνου). Στη συνέχεια διαπιστεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης .

Είναι μέλος της Ένωσης Διαμεσολαβητών Λάρισας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα:

 • 20th  UIAWorld Forum of Mediation Centres by the International Association of Lawyers in Thessaloniki -2014, September 26 &27 (20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διαμεσολαβητών υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Δικηγόρων στη Θεσσαλονίκη στις 26 και 27 Σεπτεμβριου 2014)
 • Διαμεσολάβηση και Διαπραγματεύσεις (Δεκέμβριος 2016 Λάρισα: Φορέας: ΙνΚαΔιΛ)
 • Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση και η πρακτική της εφαρμογή (Ιούνιος 2018 Λάρισα /Φορέας: ΙνΚαΔιΛ &Ελκοιδ)
 • Εναλλακτική & Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (Απρίλιος-Μάιος 2020/ Φορέας: ADR point στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONS-ADR-2018/ADR 4ALL)
 • Webinar: Διαμεσολάβηση Χ10: Μυστικά για άφθονη δραστηριότητα στη διαμεσολάβηση ανεξαρτήτως συνθηκών (16-12-2020)
 • Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Κτηματολογιική Διαμεσολάβηση του ADR Hellenic Training Hub (30-31 Αυγούστου 2022)

Έχουν  δημοσιευθεί τα παρακάτω  άρθρα της  :

 • Διαμεσολάβηση: Ο πολλά υποσχόμενος νέος θεσμός (εφημερίδα «Ελευθερία Λάρισας» , paidis.com,  Ιανουάριος 2018)
 • Ο δικηγόρος ως Σύμβουλος και Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση εφημερίδα «Ελευθερία Λάρισας» , paidis.com Ιούλιος 2018)
 • Το φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής βίας (στο οποίο γίνεται αναφορά στο καινοτόμο μέτρο της ποινικής διαμεσολάβησης) (εφημερίδα «Ελευθερία Λάρισας» ,  paidis.com,  Δεκέμβριος 2019)

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά.

Ζει στην πόλη της Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά και είναι έγγαμη με δύο τέκνα. Παρέχει τις υπηρεσίες της ως:

 • Δικηγόρος, αναλαμβάνοντας υποθέσεις αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου , διοικητικού δικαίου , ποινικού δικαίου , Ν. 2664/1998 περί Εθνικού Κτηματολογίου  και  υπηρεσίες συμμόρφωσης επιχειρήσεων  με τον GDPR. Από το έτος 2005 μέχρι  Νοέμβριο 2021  παρείχε τις νομικές της υπηρεσίες ως εξωτερική συνεργαζόμενη δικηγόρος   στα Καταστήματα Τυρνάβου (482 και Ελασσόνας (341) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..
 • Nομική σύμβουλος
 • Διαμεσολαβήτρια σε αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις
 • Κτηματολογική Διαμεσολαβήτρια.

Έχει υπάρξει μέλος της ομάδας εργασίας του ΔΣΛ για την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Π.Ε. Λάρισας και μέλος της ομάδας εργασίας της επιτροπής πολιτισμού του ΔΣΛ.

Επίσης συμμετείχε στην τριμελή ομάδα συμμόρφωσης του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων του Πρωτοδικείου Λάρισας» με τον GDPR, έργο, που άρχισε στις 1-11-2018 και ολοκληρώθηκε στις 31-1-2019.

Έχει ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης του Τυρνάβου και της πόλης της Λάρισας. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων  Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας.